Broer van Job

Want voor een boom is er hoop… (Job 14,7)

De broer van Job is een man die van verhalen houdt.
Zijn lievelingsverhaal is het verhaal van Job, de rechtvaardige,
die staande blijft in zijn verdriet,
die zich niet laat troosten met valse vriendschap.
die zelfs God weerwoord durft te geven.
Job is zijn held.

Dan breekt het ongeluk in in het leven van de man.
Zijn kind wordt ziek.
De man begint zijn kind verhalen te vertellen.
Tegen de klippen op.
Om het in leven te houden.
Zolang hij vertelt, moet zijn kind wel luisteren.
En zolang het luistert, leeft het kind.
Dus hij vertelt en vertelt.
Hij speelt, goochelt, zingt.
Tegen de bierkaai.
Een wiegelied.

‘Nee, stop, niet in slaap vallen!
Straks word je niet meer wakker.’
En dan?

De broer van Job is een muzikale monoloog,
het verhaal van een mens die jongleert met zijn verlies.
Een proeve van overlevingskunst.

  • Kees van der Zwaard - tekst, spel, zang
  • Ruud Hendriks - regie
  • Hans Hasebos - composities
  • Willie Dekker - kostuum
  • Robert Swart - grafische vormgeving
  • Paul Vinkoert - techniek
  • Hystrix Producties - productie