Broer van Job

DeBroervanJobKl

Want voor een boom is er hoop… (Job 14,7)

De broer van Job is een man die van verhalen houdt.
Zijn lievelingsverhaal is het verhaal van Job, de rechtvaardige,
die staande blijft in zijn verdriet,
die zich niet laat troosten met valse vriendschap.
die zelfs God weerwoord durft te geven.
Job is zijn held.

Dan breekt het ongeluk in in het leven van de man.
Zijn kind wordt ziek.
De man begint zijn kind verhalen te vertellen.
Tegen de klippen op.
Om het in leven te houden.
Zolang hij vertelt, moet zijn kind wel luisteren.
En zolang het luistert, leeft het kind.
Dus hij vertelt en vertelt.
Hij speelt, goochelt, zingt.
Tegen de bierkaai.
Een wiegelied.

‘Nee, stop, niet in slaap vallen!
Straks word je niet meer wakker.’
En dan?

De broer van Job is een muzikale monoloog,
het verhaal van een mens die jongleert met zijn verlies.
Een proeve van overlevingskunst.

Kees van der Zwaard            – tekst, spel, zang
Ruud Hendriks                      – regie
Hans Hasebos                        – composities
Willie Dekker                         – kostuum
Robert Swart                          – grafische vormgeving
Paul Vinkoert                         – techniek
Hystrix Producties                – productie

Tijdsduur:             2 x 55 minuten plus
Opbouwtijd:            6 uur voor aanvang
Afbouwtijd:             ongeveer 1,5 uur
Technische voorwaarden:

  • leeg speelvlak van minimaal 6 x 4 meter (liefst 8 x 4)
  • een podium/verhoging wordt sterk aanbevolen ivm de zichtbaarheid
  • krachtstroom of 1 vrije groep (16 ampère) voor het theaterlicht

 Voor meer informatie:

Kees van der Zwaard
T: 06-22320091
E: info@keesvanderzwaard.nl